Circulatory system and Cardiology

The development of a recent pig model for Abdominal Aortic Aneurysms indicates that there is a significant need for a large enough model for the assessment of specific medical procedure efficacy.
At BIOTECH FARM, large animals are our expertise. Our best practice in addition to state of the art handling and maintenance is all about setting up the model required and providing the tools and equipment for all kind of circulatory system and cardiology procedures.
The circulatory system’s research is aided at BIOTECHFARM by a dedicated set of tools and high standard equipment improving the surgeon’s ability to control the procedure.

מחקרים בתחום הקרדיולוגיה ומערכת הדם והזרימה

בחוות ביוטק נערכים מחקרים קרדיולוגיים וסירקולטוריים בחזירים כבשים ועיזים.

  • הפרוייקטים בחוות ביוטק מתבצעים תוך שיתוף פעולה עם הצוות המדעי וההנדסי.
  • צוות המו”פ נותן שירותי מחקר לפי אבני הדרך של תוכנית המחקר והפיתוח של אמ”ר במימון עצמי, במימון מדען ראשי, קרנות הון סיכון, חברות הזנק וחברות מובילות במשק. 
  • לחוות ביוטק שיתופי פעולה עם קרדיולוגים בכירים היכולים להשתתף כיועצים חופשיים לפי צורכי המפתח.

מכשור ותנאים

פיתוחים סביב תחום הקרדיולוגיה ומערכת הדם והזרימה, מלווים בדרך כלל בצוות הנדסי גדול ובציוד רב בשלבי הפיתוח ההתחלתיים. בחוות ביוטק יש מתחמים רחבים המיועדים לשימוש הצוות ההנדסי המגיע לצורכי הכנת וכיול המערכות שבפיתוח. אזורים אלו גם משמשים לשלבי העבודה המוקדמים שבפיתוח בהם נעשה שימוש באברים וכך נחסכת העבודה עם בעל החיים. עבודה ex vivo היא שלב מקדים מומלץ אותו אנו מאפשרים ללקוחתינו במטרה להוריד את כמות החיות שמשמשות למחקר.

המערכת העיקרית והמשמעותית במחקרים בקרדיולוגיה וסירקולציה היא מערכת השיקוף המשמשת לצינטורים. מכשיר ה c-arm, siemens, arcadis aventic הוא מהמתקדמים הקיימים בחדרי הניתוח בבתי החולים. המכשיר מצוייד בכל הפונקציות הדרושות לקרדיולוגיה, ניתוחי לב ומשאבות תומכות. ניתן לקבוע במכשיר עוצמות, תדירות, צילומים בודדים, סרטונים, סימני דרך ומסלול והכל באיכות דיגיטלית מתקדמת.

שלב המחקר על בעלי החיים

לאחר קבלת כל האישורים האתיים, מוזמנות החיות לתקופת התאקלמות במתקן. כאשר מגיע הפיתוח לשלב בו צריך מערכת לב וסירקולציה שלמה ופועלת במטרה לוודא השפעות מיידיות – אקוטיות, או ארוכות טווח – כרוניות, נעשה שימוש בחיות, בחדרי ניתוח מתקדמים ברמה שווה ועולה על זו שקיימת בבתי החולים עצמם.
החיות בחוות ביוטק מקבלות יחס אישי ואוהב. הצוות מטפח את הקשר עם החיות ואוהב אותן. מניעת לחץ הופכת את העבודה ליותר נכונה מחקרית ולאנושית.

חוות ביוטק מאפשרת פיתוחים של אמצעים מצילי חיים תוך מזעור סבל ומספר ואספקת תחליפים ככל הניתן.

 

You might also be interested